FASETIRANJE STEKLA

Naša nedavna pridobitev je novi enostranski fasetirni stroj s katerim smo povečali proizvodne kapacitete fasetiranega stekla. Fasetiramo tudi stekla nepravilnih oblik.