BRUŠENJE STEKLA

Robove stekla brusimo v različnih kakovostih, glede na zahteve (posnemanje, grobo brušenje, brušenje brez poliranja, brušenje s poliranjem).
Robove brusimo strojno, z za to predvidenimi stroji, ali ročno, z različnimi ročnimi orodji.

Strojno brušenje
Pod strojno brušenje spada brušenje stekla s stroji, ki v enem prehodu obdelajo več faz brušenja (posnemanje, grobo brušenje, brušenje brez poliranja, brušenje s poliranjem).

Za strojno brušenje se uporabljajo:

  • horizontalni brusilni stroji
  • Bottero E rob
  • Schiatti C rob
  • vertikalni brusilni stroji
  • Gemmy
  • Schiatti
  • Bavelloni (fasetirni stroj)